מאמרים

 • פרשת תזריע-מצורע

  מאת: מערכת
  30/04/2017 - 11:8

  בעניין גילוי השכינה בלידת האשה, ובעניין מצוות הצדקה, ובעניין מצוות ברית המילה והסעודה, ומעשים וסיפורים נפלאים מאוד על כך ועוד

 • פרשת וישב

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:39

  בעניין מעלת מידת הכרת הטוב

 • פרשת אמור

  מאת: מערכת
  14/05/2017 - 12:29

  בעניין השגות רוחניות דרך הקדושה, ובחינוך הילדים, פרפראות ורמזים בעניין גיל ח"י לחופה ועוד דברים נפלאים

 • פרשת זכור ותענית אסתר

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:4

  בעניין תענית אסתר ופרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק"

 • פרשת ויגש

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:45

  בעניין הזהירות בכבוד הזולת ולא לגרום צער ובושה לשום אחד ח"ו, ומעשה נפלא בעניין זה ללמדנו עד כמה צריך זהירות בדבר

 • פרשת בלק

  מאת: מערכת
  06/07/2017 - 12:2

  נביא בלי תורה, התוצאה היא בלעם, ובעניין המידות המגונות, שצריך האדם לעבוד על עצמו ולתקנם בצעירותו ועוד

 • פרשת יתרו

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:55

  פנינים נפלאים על פרשת השבוע

 • פרשת תולדות

  מאת: מערכת
  14/05/2017 - 12:52

  מדוע יצחק אהב את עשיו

 • פרשת תרומה

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:0

  בעניין מעלת מצוות הצדקה, וכמה וכמה מעשים נפלאים ביותר על כך

 • פרשת קרח

  מאת: מערכת
  29/06/2017 - 12:21

  בעניין מחלוקת קרח, שהיה לו נגיעה של כבוד, ובחומר הדבר, ובדברי הגרי"ס זצ"ל בעניין זה, ומעשה נפלא עם רבנו האר"י זצוקללה"ה

 • פרשת שמות

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:49

  בעניין אהבת הקב"ה לעם ישראל

 • פדיון נפש

  מאת: מערכת
  09/05/2017 - 1:30

 • פרשת מטות מסעי

  מאת: מערכת
  27/07/2017 - 11:0

  בעניין הנדרים, למעליותא? או לגריעותא? ישוב נפלא בדבר זה, מעשה נורא עם הגרש"ז אויירבך זצ"ל, ובעניין מ"ב מסעות, ואיך קשורים לכל אדם ואדם בכל דור ודור וכו'

 • שיעורים נוספים באינטרנט

  מאת: מערכת
  21/07/2016 - 15:45

  ריכזנו את מיטב הקישורים לשיעורי הרב וידאו לכלל השיעורים באתר תמצאו את כלל שיעורי התורה של הרב שקד בוהדנה שליט"א בנושאים מגוונים

 • פרשת ויקהל פקודי

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:9

  בעניין קרון פנים שהאדם זוכה לו בשבת קודש, ובעניין תיקון חטא העגל

 • פרשת וישלח

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:33

  בעניין מידת הבטחון

 • צור קשר

  מאת: מערכת
  09/05/2017 - 1:27

 • תיקון השובבי״ם

  מאת: מערכת
  09/05/2017 - 1:29

 • פרשת במדבר

  מאת: מערכת
  08/06/2017 - 12:42

  בעניין מעלת התורה הקדושה, והעניין הנורא שהתורה נתנה מתוך האש כמ"ש הרבה בתורה ובחז"ל  על כך, ובדברי רבנו האר"י זצוקללה"ה בדרך לזכות לרוח הקודש ועוד

 • פרשת וארא

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:53

  כל מה דעביד רחמנא לטב הוא דעביד

 • אודות הרב שקד בוהדנה שליט״א

  מאת: מערכת
  15/07/2015 - 11:5

  על הרב

 • פרשת בהר

  מאת: מערכת
  18/05/2017 - 10:38

  בעניין מצוות השמיטה, והניסים והנפלאות שזוכים שומרי השמיטה, ומעשה עם הב לנדא שליט""א ועוד רעיונות נפלאים בטעם מצווה זו 

 • פסח

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:12

  חידושים נפלאים בעניין הפסח- מים שלנו, תשובה מאהבה, כוונות הטבילה במקווה ועוד

 • פרשת אחרי מות קדושים

  מאת: מערכת
  04/05/2017 - 12:55

  בעניין מעלת הצדיקים, ועניין סילוק הצדיקים, ועניין דרגות חלק לעולם הבא, מזומן לחיי העולם הבא ובן העולם הבא, ועניין קדושים תהיו, ומעשים וסיפורים נפלאים על כך.

 • פרשת לך לך

  מאת: מערכת
  14/05/2017 - 12:50

  להעמיד את הרע במקומו הנכון

 • פרשת דברים

  מאת: מערכת
  27/07/2017 - 10:58

  בעניין הדרכים לקיום תרי"ג מצוות בצורה מושלמת, רמזים נפלאים בסדר הפרשיות, מעשה נפלא ביותר המסביר היטב את המדרש וכו'...

 • תיקון הנפטרים

  מאת: מערכת
  18/08/2015 - 12:16

  נערך מידי שנה במקומות הקדושים כגון ציון הרשב"י ,קבר דוד המלך, הכותל ועוד, התיקון מיוסד ע"פ המקובל האלוקי רבי יהודה פתייה זצוקלה"ה ובמיוחד בער"ח ניסן המסוגל ביותר לעליית נשמות כנודע, התיקון יערך ע"י מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רב קהילת "אור החיים הקדוש" אלעד וראש ישיבת "תפארת הקדש" סך התיקון 52 ₪ בלבד לחמישה נפטרים ניתן למסור שמות במשך כל השנה 050-4131065 ועיין עוד בפנים המאמר מקורות של תיקון נפלא זה מעלתו הגדולה

 • פרשת כי תשא

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:7

  וירא העם כי בושש משה, עניין מלחמת הסיטרא אחרא ובפרט בדורות האחרונים

 • פרשת שמיני

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:14

  בעניין מעלת הענווה, ומעלת הבושה, וחידושים נפלאים בעניין החיות והבהמות המוזכרות בפרשה

 • פרשת צו

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:11

  דווקא שקשה זהו הסימן שאנו בדרך הנכונה, ומעשה נפלא על רבי יהונתן אייבשי"ץ זצ"ל ועוד

 • שחיטת חבורה

  מאת: מערכת
  09/05/2017 - 1:31

 • ראש השנה ושבת תשובה

  מאת: מערכת
  14/05/2017 - 12:33

  דברי חיזוק והתעוררות גדולה ובחיוזק לתפילה בהתלהבות רבה בימים הקדושים- הימים הנוראים

 • פרשת ויקרא

  מאת: מערכת
  02/04/2017 - 18:12

  בעניין מידת הענווה, ובעניין תיקון העוונות בשורשם, וממי לקבל וללמוד תורה ועוד דברים וסיפורים נפלאים

 • פורים

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:5

  דברים נפלאים בעניים מעלת יום פורים הקדוש

 • פרשת נח

  מאת: מערכת
  14/05/2017 - 12:46

  בעניין האמונה בה' יתברך

 • פרשת מקץ

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:42

  "ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים"- חנוכה

 • פרשת ויחי

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:47

  בעניין חשיבות שמירת הזמן

 • פרשת משפטים

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:58

  בענייני בין אדם לחבירו, ומעשים נפלאים על רבי ישראל מסלנטר- מייסד תנועת המוסר

 • פרשת בהעלותך

  מאת: מערכת
  08/06/2017 - 12:45

  בעניין 'שלמות ההטבה' בהו הטבה שלימה, והסבר נפלא במעשה מרים הנביאה ואהרן הכהן על מה שדיברו על משה רבינו, ובדבר רבנו האר"י זצוקללה"ה בעניין זה ועוד

 • פרשת חקת

  מאת: מערכת
  29/06/2017 - 12:23

  בעניין הקשר בין פרשת חקת לפרשת קרח, ג' עניינים נפלאים על כך.

 • ספרי הרב

  מאת: מערכת
  09/05/2017 - 1:25

 • פרשת שלח לך

  מאת: מערכת
  29/06/2017 - 12:19

  פרשת שלח לך, בעניין שבח ארץ ישראל, ובעניין תפילות לחזור בתשובה וג' שיטות בפוסקים על כך עיין בפנים, דברים נפלאים ביותר