מאמרים

 • פרשת ויקרא

  מאת: מערכת
  02/04/2017 - 18:12

  בעניין מידת הענווה, ובעניין תיקון העוונות בשורשם, וממי לקבל וללמוד תורה ועוד דברים וסיפורים נפלאים

 • פרשת בהעלותך

  מאת: מערכת
  08/06/2017 - 12:45

  בעניין 'שלמות ההטבה' בהו הטבה שלימה, והסבר נפלא במעשה מרים הנביאה ואהרן הכהן על מה שדיברו על משה רבינו, ובדבר רבנו האר"י זצוקללה"ה בעניין זה ועוד

 • פרשת שמיני

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:14

  בעניין מעלת הענווה, ומעלת הבושה, וחידושים נפלאים בעניין החיות והבהמות המוזכרות בפרשה

 • פרשת אמור

  מאת: מערכת
  14/05/2017 - 12:29

  בעניין השגות רוחניות דרך הקדושה, ובחינוך הילדים, פרפראות ורמזים בעניין גיל ח"י לחופה ועוד דברים נפלאים

 • פרשת מקץ

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:42

  "ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים"- חנוכה

 • פדיון נפש

  מאת: מערכת
  09/05/2017 - 1:30

 • פרשת לך לך

  מאת: מערכת
  14/05/2017 - 12:50

  להעמיד את הרע במקומו הנכון

 • פרשת שלח לך

  מאת: מערכת
  29/06/2017 - 12:19

  פרשת שלח לך, בעניין שבח ארץ ישראל, ובעניין תפילות לחזור בתשובה וג' שיטות בפוסקים על כך עיין בפנים, דברים נפלאים ביותר

 • פרשת ויחי

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:47

  בעניין חשיבות שמירת הזמן

 • פרשת שמות

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:49

  בעניין אהבת הקב"ה לעם ישראל

 • פסח

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:12

  חידושים נפלאים בעניין הפסח- מים שלנו, תשובה מאהבה, כוונות הטבילה במקווה ועוד

 • שיעורים נוספים באינטרנט

  מאת: מערכת
  21/07/2016 - 15:45

  ריכזנו את מיטב הקישורים לשיעורי הרב וידאו לכלל השיעורים באתר תמצאו את כלל שיעורי התורה של הרב שקד בוהדנה שליט"א בנושאים מגוונים

 • פרשת משפטים

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:58

  בענייני בין אדם לחבירו, ומעשים נפלאים על רבי ישראל מסלנטר- מייסד תנועת המוסר

 • פרשת דברים

  מאת: מערכת
  27/07/2017 - 10:58

  בעניין הדרכים לקיום תרי"ג מצוות בצורה מושלמת, רמזים נפלאים בסדר הפרשיות, מעשה נפלא ביותר המסביר היטב את המדרש וכו'...

 • פרשת מטות מסעי

  מאת: מערכת
  27/07/2017 - 11:0

  בעניין הנדרים, למעליותא? או לגריעותא? ישוב נפלא בדבר זה, מעשה נורא עם הגרש"ז אויירבך זצ"ל, ובעניין מ"ב מסעות, ואיך קשורים לכל אדם ואדם בכל דור ודור וכו'

 • פרשת תזריע-מצורע

  מאת: מערכת
  30/04/2017 - 11:8

  בעניין גילוי השכינה בלידת האשה, ובעניין מצוות הצדקה, ובעניין מצוות ברית המילה והסעודה, ומעשים וסיפורים נפלאים מאוד על כך ועוד

 • תיקון הנפטרים

  מאת: מערכת
  18/08/2015 - 12:16

  נערך מידי שנה במקומות הקדושים כגון ציון הרשב"י ,קבר דוד המלך, הכותל ועוד, התיקון מיוסד ע"פ המקובל האלוקי רבי יהודה פתייה זצוקלה"ה ובמיוחד בער"ח ניסן המסוגל ביותר לעליית נשמות כנודע, התיקון יערך ע"י מו"ר הגאון הרב שקד בוהדנה שליט"א רב קהילת "אור החיים הקדוש" אלעד וראש ישיבת "תפארת הקדש" סך התיקון 52 ₪ בלבד לחמישה נפטרים ניתן למסור שמות במשך כל השנה 050-4131065 ועיין עוד בפנים המאמר מקורות של תיקון נפלא זה מעלתו הגדולה

 • פרשת זכור ותענית אסתר

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:4

  בעניין תענית אסתר ופרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק"

 • תיקון השובבי״ם

  מאת: מערכת
  09/05/2017 - 1:29

 • פרשת חקת

  מאת: מערכת
  29/06/2017 - 12:23

  בעניין הקשר בין פרשת חקת לפרשת קרח, ג' עניינים נפלאים על כך.

 • פרשת תרומה

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:0

  בעניין מעלת מצוות הצדקה, וכמה וכמה מעשים נפלאים ביותר על כך

 • שחיטת חבורה

  מאת: מערכת
  09/05/2017 - 1:31

 • פרשת וארא

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:53

  כל מה דעביד רחמנא לטב הוא דעביד

 • פרשת אחרי מות קדושים

  מאת: מערכת
  04/05/2017 - 12:55

  בעניין מעלת הצדיקים, ועניין סילוק הצדיקים, ועניין דרגות חלק לעולם הבא, מזומן לחיי העולם הבא ובן העולם הבא, ועניין קדושים תהיו, ומעשים וסיפורים נפלאים על כך.

 • ספרי הרב

  מאת: מערכת
  09/05/2017 - 1:25

 • פורים

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:5

  דברים נפלאים בעניים מעלת יום פורים הקדוש

 • אודות הרב שקד בוהדנה שליט״א

  מאת: מערכת
  15/07/2015 - 11:5

  על הרב

 • צור קשר

  מאת: מערכת
  09/05/2017 - 1:27

 • פרשת במדבר

  מאת: מערכת
  08/06/2017 - 12:42

  בעניין מעלת התורה הקדושה, והעניין הנורא שהתורה נתנה מתוך האש כמ"ש הרבה בתורה ובחז"ל  על כך, ובדברי רבנו האר"י זצוקללה"ה בדרך לזכות לרוח הקודש ועוד

 • פרשת תולדות

  מאת: מערכת
  14/05/2017 - 12:52

  מדוע יצחק אהב את עשיו

 • פרשת וישלח

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:33

  בעניין מידת הבטחון

 • פרשת כי תשא

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:7

  וירא העם כי בושש משה, עניין מלחמת הסיטרא אחרא ובפרט בדורות האחרונים

 • פרשת נח

  מאת: מערכת
  14/05/2017 - 12:46

  בעניין האמונה בה' יתברך

 • פרשת צו

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:11

  דווקא שקשה זהו הסימן שאנו בדרך הנכונה, ומעשה נפלא על רבי יהונתן אייבשי"ץ זצ"ל ועוד

 • פרשת בהר

  מאת: מערכת
  18/05/2017 - 10:38

  בעניין מצוות השמיטה, והניסים והנפלאות שזוכים שומרי השמיטה, ומעשה עם הב לנדא שליט""א ועוד רעיונות נפלאים בטעם מצווה זו 

 • פרשת בלק

  מאת: מערכת
  06/07/2017 - 12:2

  נביא בלי תורה, התוצאה היא בלעם, ובעניין המידות המגונות, שצריך האדם לעבוד על עצמו ולתקנם בצעירותו ועוד

 • פרשת ויקהל פקודי

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 12:9

  בעניין קרון פנים שהאדם זוכה לו בשבת קודש, ובעניין תיקון חטא העגל

 • ראש השנה ושבת תשובה

  מאת: מערכת
  14/05/2017 - 12:33

  דברי חיזוק והתעוררות גדולה ובחיוזק לתפילה בהתלהבות רבה בימים הקדושים- הימים הנוראים

 • פרשת קרח

  מאת: מערכת
  29/06/2017 - 12:21

  בעניין מחלוקת קרח, שהיה לו נגיעה של כבוד, ובחומר הדבר, ובדברי הגרי"ס זצ"ל בעניין זה, ומעשה נפלא עם רבנו האר"י זצוקללה"ה

 • פרשת וישב

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:39

  בעניין מעלת מידת הכרת הטוב

 • פרשת ויגש

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:45

  בעניין הזהירות בכבוד הזולת ולא לגרום צער ובושה לשום אחד ח"ו, ומעשה נפלא בעניין זה ללמדנו עד כמה צריך זהירות בדבר

 • פרשת יתרו

  מאת: מערכת
  07/05/2017 - 11:55

  פנינים נפלאים על פרשת השבוע