קדיש

שלום לכבוד הרב, אדם שאומר קדיש לע"נ נפטרי ישראל, האם יכול או האם יש אפשרות לכוון על גלגולים קודמים של האדם האומר והאם זה מועיל ? והאם יש כוונה גם לתיקון הברית להוציא ניצוצות ולהוציא נשמות מקליפת נוגה ? תודה רבה הרב

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב , לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

הקדיש ועילוי נשמה אשר אנו עושים ודאי שמועיל לנשמה ללא שום קשר בכמה גלגולים התגלגלה, ולגבי השאלה השניה לא מצינו כונה מיוחדת בקדיש לכך, ועיקר הכוונות השייכות לענין תיקון הברית נמצאים בכוונות השובבים כדאיתא בשער רוה"ק וסידור הרש"ש זיע"א. ויותר מזה בקשע"ה כדאיתא בשעה"כ דרושי הלילה דרוש ז וסידור הרש"ש זיע"א

 

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!