שובבים --- תיקונים

האם הרב עושה תיקוני חילול שבת , כיבוד הורים ,

גויה , אשת איש , נדה וכ'ו

אם כן היכן ומתי

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

בכל תיקוני השובבי"ם אנו כוללים נמי את התיקונים על העוונות הנוספים הכתובים בשערוה"ק

התיקון הבא יתקיים אי"ה בתאריך כה' שבט התש"פ

בתיקון הנ"ל יתקיימו כל תיקוניי האר"י זצוקללה"ה

צריך לקבל תענית ביום לפני ( יום רביעי ) במנחה

ולטבול ביום חמישי בבוקר במקווה

כתובת : רחוב אבטליון 11 , אלעד

שעה : 13:30

 

תודה רבה ,וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!