קבלה -יחוד הווין - סוף היחוד - ביטוש בפעם השניה

בס"ד

ערב שבת קודש , פרשת ויחי , התש"פ שלום לכבוד הרב שזכותו תגן עלינו , תשובותיו של כת"ר מחכימים את כולנו. לגבי תשובתו של הרב בנוגע לביטוש השני שמתבצע במצחא דא"א בסוף יחוד הווין. פרסמנו את תשובתו של כת"ר , ורבים תמהו מהיכן המקור לביטוש בפעם שניה ? הרי גם לאלו שמכוונים פעמיים את ההמשכה מהרדל"א , לפי ההוראה שבסידור , לא רשום שיש שוב בטישה בפעם השניה במצחא דא"א. ולאלו שמכוונים פעם אחת את ההמשכה מהרדל"א גם ככה הם מכוונים רק פעם אחת ביטוש. נשמח לשמוע מכת"ר על מקורות לעיין. ואם נאמר שצריכים את הביטוש בפעם השניה לשם המשכת השפע לפרצופים התחתונים ,והיסוד דעתיק נמצא שם בדעת , כך נוכל לאמר גם על הפרצופים שמתחתם כגון מצחא דאו"א שגם שם גנוז יסוד דא"א ,ומדוע שלא נראה גם שם ביטוש לשם המשכת השפע למטה לז"א ועוד , מה לגביי הכלל שתמיד עושים , מכוונים , מה שכתוב בסידור . והרי בהוראה רשום שיש ביטוש פעם אחת בלבד כנז"ל תבורכו מעינא פקיחא בכל עת שתצרכו לכך . אכי"ר

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

הנה מפאת קוצר הזמן אכתוב בקיצור, דכלל ידוע הוא שאין המשכת אורות באיזו בחינה שתהיה ללא ביטוש, וכך אפילו המשכת אורות תדירין נעשים ע"י הזיווג התדירי כנודע ואם פוסק זיווג זה אפילו לרגע הרי לא יהיה המשכת אורות והעולמות מתבטלים כדאיתא בשעה"כ דף כג ע"א וזלה"ק "דע כי למעלה באו"א יש ב' מיני זיווגים, הא' הוא כדי לתת קיום וחיות ומזון אל כל העולמות ולקיימם קיום הכרחי להם, אמנם זיווג הזה הוא תדירי ואינו נפסק שום רגע כ"א יפסק רגע אחד יתבטלו כל העולמות מקיומם והוייתם" עכ"ל ע"ש ודבר זה פשוט לישרים בליבותם דאין שום אור נמשך ללא בחינה של זיווג, ולכן פשיטא דאף הכא כל המשכה של אור ממדרגה למדרגה נעשית ע"י זיווג\ביטוש  של האורות זה בזה, ומאחר וזו ידיעה פשוטה ויסודית, לא חשיב שמכוין בדבר שאינו נזכר להדיא ואה"נ שאין פה איזו שהיא כוונה מיוחדת ומספיק לדעת זו בידיעה כללית

 

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!