לגבי לימוד חצות

אני לומד בלילה לבד גם שומע שיעורים של הרב צדקת הצדיק אוצרות ושער הכוונות רק שאין הכל . והציעו לי ללמוד בכולל בוקר עם תשלום מה עלי לעשות בנדון האם לוותר על הלימוד של הלילה לצורך לקבל את המלגה

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

אם הכולל בוקר הינו כולל רציני שלומדים בו אברכים ת"ח ויוכל למצוא שם חברותא טובה וללמוד עימו בעיון ש"ס ופוס', ודאי שיש להכנס למסגרת כזו ולהתעלות בריבוי הידיעות ובעומק העיון של תורתינו הק', וישתדל למצוא גם זמן לפחות בחלק מן הלילה ללמוד גם פנימיות התורה ובדרך שאדם רוצה לילך מוליכים אותו ותהיה סייעתא דשמיא, לגבי נושא המלגה זהו לא עיקר השיקול באופן שהדבר אינו נצרך מאוד

 

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!