דף יומי

אני בן ישיבה האם אני יכול להתחיל דף יומי ? אנו בישיבה לומדים כעת בבא בתרא,  וכעת מתחילים את הדף היומי 

ואם לא מתי כן אפשר להתחיל 

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

 בן ישיבה צריך למקד את עיקר לימודו לחומר הנלמד בישיבה, ומ"מ אם הוא קל העיון וישנו זמן פנוי שיכול לנצלו ללימוד היכן שליבו חפץ, יכול בהחלט להתחיל ללמוד את סוגיות הש"ס כסדר ויראה מכך תועלת גדולה ע"י ריבוי המושגים שיתרבו אצלו

 

תודה רבה , וכל טוב

שאל את הרב!