לגדל כלב

שלום למורנו ורבנו שליט"א, רציתי לשאול האם ישנה בעיה מצד הדין בגידול של כלב בבית? ומה לגבי עניין של טומאה וכו'... שמעתי שעלול לגרום למחלות וכו', מה דעת הרב בעניין? ובמקרה שהילדים מאוד רוצים ויש בזה אולי גם עניין שזה יותר יעסיק אותם ופחות יצאו לרחוב, ופחות יתעסקו עם פלאפונים וכו', ובפרט גם שנמצאים בסביבה כזו שישנם הרבה מאוד אנשים המגדלים כלבים בביתם ...? מחכים בכליון עיניים לתשובותיו המחכימות והנפלאות של מורנו ורבנו שליט"א, תזכו למצוות

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב ענה

 

ראשית יש לדעת דאם הוא כלב שגורם צער לשכנים ומפחיד בנביחתו נשים ומעוברות וילדים קטנים, הרי הוא דין מפורש בב"ק פג. ובשו"ע חו"מ סימן תט ס"ג דאיסור גמור הוא

ואע"פ דשם ישנו היתר אם הוא קשור בשלשלאות, מ"מ טעם ההיתר דע"י כך אין אנשים מתפחדים ממנו, אולם המציאות מורה שלא תמיד הבעלים דואגים לכך שהכלב יהיה קשור וגם לעיתים אנשים מתפחדים מנביחתו אע"פ שקשור, ובעיקר נשים הרות. ולכן יהיה אסור לכו"ע בכל גונא

ולענין כלבי שעשוע קטנים אשר אינם מצערים מזיקים או מפחידים, אין איסור מהדין גם לא משום טומאה כפי שכתבתי בשו"ת "דברי קודש" שאלה קז בשם שו"ת "מערכי לב" סימן לד דהוכיח בטוטו"ד דליכא חשש בגידול חיות טמאות ע"פ הקבלה באופן המותר ע"פ ההלכה. ולעניין מחלות ודאי שצריך להקפיד שהכלב יהיה מחוסן כראוי

ומ"מ נראה דלכתחילה אין נכון לגדל חיות טמאות כדאיתא בשו"ת "באר משה" ח"ב סימן כח ועיין בשו"ת "שבט הלוי" ח"ו סימן רמא שכתב דעצם החזקת כלב הוא מעשה ריקים ע"ש

ולכן צריך לכתחילה למצוא תחליף אחר שיעסיק את הילדים, ולא חסרים משחקי קופסות וכד' אשר יכולים להוות מילוי לזמן פנוי של הילדים, והכל תלוי בחינוך ויש להורים להיות יותר מעורבים בחיי ילדיהם, ולהקדיש זמן להיות עימם

 

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!