נשמה מצד נקובה

שלום למו"ר, ילד שנולד עם נשמה מצד הנקובה לא יאריך ימים מאחר ורגליה יורדות מוות ואחיזת החיצונים בנקובה (כמו עם השונמית ובנה חבקוק הנביא)השאלה הנשאלת מאחר וגם הנשים אחיזתן מצד הנקובה איך הם מאריכות ימים 

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב והרב השיב

 

הנה כאשר ישנה נקבה עם נשמה נוקבית הרי זו דרך יצירתה וטבעה ופשיטא שלא יגיע לה הפסד מכך, אולם נשמה נוקבית אינה יכולה להתקיים בגוף זכרי לאורך זמן מאחר והדבר נעשה רק לצורך תיקון מסויים אלא א"כ תמשך גם/במקום נשמה זכרית וכיצחק אבינו ע"ה בזמן העקדה וק"ל

 

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!