דחיית טבילה

שלום וברכה לכבוד הרב,אוהבים ונהנים מאוד מהערות הרב על הספר הקדוש מרכבות קודש של הרב מאיר אליהו שליט"א,רצינו לשאול את הרב: זוג נשוי ברוך השם שבהסכמת שני הצדדים רוצים לקיים את מצוות הזיווג מליל שבת לליל שבת, האם יכולים לדחות את הטבילה לערב שבת בהסכמת הבעל והאישה על מנת להתקדש

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

ישנם הרבה הנהגות והדרכות בעניינים אלו על מנת שהדברים יתבצעו כשורה ללא מכשול וטעויות

מ"מ לענין השאלה באופן נקודתי, אין ענין כלל לדחות טבילת מצוה לליל שב"ק, שכן ליל טבילה אף אם חל בחול הרי מעלתו וקדושתו וסגולתו ע"פ סודם של דברים כליל שב"ק לגבי אותם בני הזוג וכך לגבי הנשמה שיזכו להמשיך וכבר כתבתי בזה במקום אחר בענין חילוק בין זו"ן דימים לזו"ן דמצות עיין "מרכבות קדש" מרכבה ז' סוף גלגל ח' בעיונים וביאורים 34 ו 35 ויותר מזה עיין מה שכתבתי שם במרכבה ח' גלגל כ' בעיונים וביאורים 26 לענין שמרצה עצמה לפניו ודו"ק
 
תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!