בעיות בשחיטה

שלום עליכם הרב 1.אשמח לדעת מה הרב אוכל מבחינת בשר ועופות 2.האם כבודו שמע על הבעיות בשחיטה ומה הרב אוחז מזה? אם הרב מסכים שיש בעיות אנא הזהירו את הציבור 3.איך אפשר לדעת מה השורש נשמה שלי או נשמות ילדיי וכו' ואם יש דרך לדעת אך לא לפשוטי העם ,הרב מסכים לעזור בנושא (בחינת ואהבת לרעך כמוך)? תודה רבה לכם השם ימלא כל משאלות לבכם לטובה.

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב ענה

 

ראשית אני בחסד ה' אוכל משחיטה פרטית אשר בראשותי כך שניתן לדקדק היטב ובנחת בכל מה שצריך לדקדק
לגבי בעיות בשחיטה המסחרית, הדברים ידועים היטב כמו בשאר דברים מסחריים שצריך להיות עם יד על הדופק ולדקדק, אולם איני מסכים כלל וכלל שכל ההכשרים אינם טובים וכד' וברור שמי שפוסל את כולם באופן גורף נכשל באיסור מוציא שם רע ועוד, וזאת אני כותב לאחר שהלכתי ובדקתי את המשחטות של ההכשרים המהודרים מבפנים
לגבי שרשי נשמה וכו' אלו הם דברים עמוקים ונפלאים ומי שהוא בר הכי יוכל לאחר התקדשות וטהרה ושקידה מופלאה בתורה לעסוק בכתבי האר"י זצוקללה"ה ולהבין ולהשיג רבות בעניניים אלו גם בדורנו זה
 
תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!