ברכות

שלום וברכה למורנו ורבנו שליט"א, לחם שנלוש עם חלב ואינו מתוק (לדוגמא פיצה) מהי הברכה שמברכים עליו ? מלוואח שנעשה בשמן עם בצק מתוק מהו לקבוע עליו סעודה לענין נ"י והמוציא ? יורנו המורה לצדקה, ושכרו כפול מן השמים

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

הכל תלוי אם ניכרת המתיקות לאחר האפייה או לא, וכפי שפסק מרן ז"ל בשו"ע סימן קסח סעיף ז וז"ל "...והוא שיהיה טעם תערובת המי פירות או התבלין ניכר בעיסה" ולכן אם המתיקות אינה ניכרת בעיסה לאחר האפייה פשיטא שצריך לברך המוציא וכך הסכמת הפוס' להלכה

ולענין מלוואח, הנה ברכתו מזונות מאחר ואין לו טעם של פת, אולם אם יקבע עליו סעודה מאחר ואינו מטוגן בשמן עמוק, יש לו דין של אפייה, ויברך המוציא וברה"מ, משא"כ קובנה וכד' שנעשים בסיר עוגה הרמטי, ברכתם לעולם מזונות ועל המחיה מאחר ודינם כמבושלים בשמן שבתוכם, ואם נעשו באופן מגולה וניכרת בהם המתיקות דינם כמלוואח
 
תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!