קבלה - תיקון חצות - לבישת שק

בס"ד חודש טוב לכבוד הרב כאשר עושים תיקון חצות בסדר לבישת השק בסוף אחרי הק"כ צירופים כתוב "ובכוח סגולת דמעותי יצאו הדינים לחוץ " . מה יעשה אדם שלא יורדים לו דמעות , האם לא יאמר את הנוסח הנ"ל כדי שלא יראה כמוציא שקר מפיו הרי זה לא כמו " קול בכיי ישמע " שאפשר לאמור בקול בכי . תודה

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 

אכן ישנם רבים מהפוס' דבכהאי גונא ישנו חשש דנראה כדובר שקרים וכפי שכתב ב"אהלי יעקב" (בדיני הסליחות דף א אות יא) לענין שאומרים בסליחות "וגם את דמעתי שימה בנאדך" "שאם לא תדמע עינו איך אומר כן, והרי הוא כדובר שקרים" ע"ש וכן כתב כיוצ"ב ה"אליה רבה" סימן תקפא ס"ק ו ע"פ "ספר חסידים" סימן רנ, וכ"כ ה"שדי חמד" (מערכת ראש השנה סימן א אות ה ס"ק ו) ע"ש והעתיק אותו ב"סליחות בציון" על התיבות "וגם את דמעתי...".

מ"מ בחזו"ע ימים נוראים דף יט כתב שאם בזמנים אחרים כגון בשעת הוידוי דרבינו ניסים אכן בוכה יכול לכוין על כך ע"ש, והגרש"ז אויירבך זצ"ל כתב ב"שלמי מועד" (עמ' כג), שאף בסליחות שמוזכר בהן בכיה ודמעות יכול לאמרם אע"פ שלא בכה ויכוין לדמעות של כלל ישראל ע"ש.
 
מיהו לכאורה כאן בנידוננו יהיה קשה לסמוך על כך אלא א"כ נאמר שבנוסח תפילה המתוקן וכתוב , ליכא חשש, כפי שחתן אומר תחת החופה "אם אשכחך ירושלים... אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי" ועדין יש לחלק בין פסוקים לתפילה שאדם אומר, כ"ש בתפילה שאינה חיוב, לכן נראה דבנידון דידן אם אומר התפילה לא יורדים לו דמעות עדיף לדלג אמירת תיבות אלו
 
תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!