הדלקת נרות לעילוי נשמת הנפטר אחרי י"ב חודש

שמענו רב שאומר שאחרי י"ב חודש של הנפטר , אם עושים קדיש או מדליקים נר לעילוי נשמת הנפטר או מקדישים לימוד או מעשה טוב לע"נ הנפטר - זה   מטריד , מפריע לנשמה . האם יש דברים בגו ? האם אפשר להדליק נרות לע"נ הנפטר אחרי י"ב חודש ? האם דנים שוב את הנפטר בכל פעם שמזכירים את שמו ? לא רוצים לצער את הנפטר . מה דעת הרב

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב ענה 

 

ברור אצלי שאין כל חשש להמשיך להקדיש לנפטר זכות אמירת קדיש, לימוד תורה וכד' אף לאחר יב' חודש ואדרבה גורם בזה רק הטבה לנשמת הנפטר כפי שכתב להדיא מרן החיד"א זצ"ל בספרו ככר לאדן (בליקוטים סימן ה אות י) ובהעתיק דבריו הגר"ח פלאג'י ז"ל בכף החיים סימן כח אות סח, וכ"ה ב"חסד לאלפים" סימן נו אות א וכ"כ בספרו הטהור "פלא יועץ" (ערך כיבוד אב ואם) ועיין עוד בכף החיים סופר (סימן נו אות יט) שהביא דברי החס"ל והוסיף שכ"ה ב"יפה ללב" ועיין עוד ב"כף החיים" סימן נה אות כג

והנה כל הנ"ל הוא לגבי אמרית קדיש או הקדשת זכות לימוד תורה ומצות וכד' לגבי הדלקת נרות לאחר יב' חודש גם נראה דליכא חשש כלל ומכל מקום טוב לתת כמה פרוטות לצדקה ולהקדיש את הזכות של נתינת הצדקה לעילוי נשמת הנפטר בשעה שמדליקים את הנר
 
תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!