האם אפשר לתקשר עם הנפטר ?

האם יש דרך כלשהי לתקשר עם הנפטרים כדי לדעת מה המצב שלהם בשמיים ומה אפשר לעזור עוד לעילוי נשמתם? האם אני יכול לעשות תיקון נפטרים לבד באמירת תהילים הקפת תיבה והתפילות בלי ס"ת ובלי מנין? האם זה מועיל משהו

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב ענה 

הדרך ההלכתית ביותר שמותרת לכו"ע היא המבוארת בב"י ובשו"ע יו"ד סימן קעט סעיף יד, והיא להשביע את החולה לשוב אליו לאחר המיתה להגיד לו את אשר ישאל אותו ע"ש דמקורו מסוף מסכת מו"ק דף כח

אולם לאחר מיתה הרמ"א מתיר והב"י אוסר, לכן לאחר מיתה הדרך היחידה שמותרת לכתחילה היא ע"י תפילה לשי"ת שיתן רשות לנפש הנפטר להתגלות לקרוביו אולם בכל זאת צריך להתייעץ עם ת"ח מופלג שבקי בפרד"ס התורה על מנת שיוכל לכוין בין מציאות לדמיון
ישנה דרך נוספת ע"י ייחודים וכו' אולם זאת שייך ליחדי סגולה. מ"מ כל דבר מצוה טוב לעילוי נשמה ויש בספרים הרבה מזה מלהביא בשמים לביהכנ"ס לזכות את הרבים בברכות ועד לתיקון הנפטרים
בענין אם מועיל לעשות תיקון הנפטרים ללא מנין וללא ס"ת, נראה שודאי מועיל במשהו, ואין דבר שהולך לבטלה, ונדפסה חוברת נפלאה בסדר תיקון הנפטרים הקצר במיוחד לענין זה וניתן להזמינה במס' טל' 052-7661162

 

תודה רבה , וכל טוב

 

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!