קבלה - מהדורות שונות בכתבי האר"י החי

בס"ד

שלום הרב, בהרבה מקומות הרב בן איש חי שולח לעיין במקורות בשער הכוונות ומציין דף ועמודה, כנראה שהדפוס שהיה לרב שונה ממה שיש לנו היום, האם יש תבנית קבועה שעל פיה אפשר למצוא את המראה מקומות בדפוס שלנו? תבורך, תודה רבה.

תשובת הרב

בס"ד

 

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

בענין המהדורות השונות בכתבי האר"י עיין ספר כתבוני לדורות ובשעה"כ בפרט ע"ש בדף צג וכנראה שלמרן הבא"ח זלה"ה היה שעה"כ כפי שנדפס בשאלוניקי ולא מצאתי תבנית קבועה שעל פיה אפשר למצוא את המראה מקומות בדפוס דילן היינו דפוס ירושלים.

ולכן צריך למצוא לפי הענין והדרוש שמרן הבא"ח איירי ביה.
מ"מ צריך לדעת שבבא"ח הלכות שנדפס עתה מחדש בהוצאת "סאלם ספרים" מצויינים הדפים והעמודות כפי דפוס דילן ע"ש
 
תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!