קבלה - תפילות ראש השנה

שלום הרב, רציתי לשאול לגבי תפילת ראש השנה, הבנתי מהסידור שהסיבה שתוקעים ג' מחזורים היא כדי שנעבוד בג' המחצבים (פנימיות דחיצוניות, וחיצוניות ופנימיות דפנימיות) ורואים שהעבודה בכל אחד מהם היא כנגד אח' דפנים ביום א' וביום ב' פנים דפנים ופנים דחיצוניות, האם אני יכול להבין מכך שבכל אחד מג' המחצבים (פנימיות דחיצוניות, וחיצוניות ופנימיות דפנימיות) ישנם את כל ו' הבחינות בהם אנו מכוונים בראש השנה? ואם לא טעיתי בכך, האם אפשר להבין שבזוכרנו ובמלך עוזר אנו עובדים בג' המחצבים בעת ובעונה אחת? עוד עניין שקשה לי להבין הוא סיבת ההבדל שרואים בעליות הבירורים בעת הנסירה של היום השני, שבחלקם עולים לזו"ן ורק לאחר מכן לעל גבי רישא וחלקם עולים ישירות לעל גבי רישא. בברכת שנה טובה והצלחה רבה בריאות טובה ושפע רוחני וגשמי.

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

אכן פירוט העבודה היא כפי שכתבת והדברים מפורשים בכוונת הסידור והמפרשים.

לעניין עליית הבירורים הסדר שוה כל ימות השנה בין בזו"ן דימים ובין בזו"ן דזמנים דאנו מעלים את הבירוים לזו"ן ומשם ממשיכים הבירורים להתברר ולעלות מדרגה למעלה ממדרגה כנודע לעובדי ה' בכוונה.
 
רק אציין שבתפילת שחרית מנחה וערבית עוסקים במוח בינה (ישסו"ת) בלחש נר"ן דבינה ובחזרה ח"י דבינה וכן בתקיעות דמיושב, ובמוסף עוסקים במוח חכמה (או"א) לחש נר"ן דחכמה דכלים פנימיים אמצעים וחיצונים ובחזרה ח"י דחכמה דכלים פאו"ח וכן בתקיעות דמעומד וזה פשוט.
 
תודה רבה , וכל טוב
 
 

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!