בגדים לבנים בשבת

בס"ד שלום רב לכת"ר. רציתי לדעת האם זאת יוהרא ללבוש בגדים לבנית בשבת בפרסיה ???

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל בנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

 יש הרבה מה לכתוב בהאי סוגיא ואין הזמן מאפשר כעת, מ"מ למסקנה מי שלובש בגדי לבן בשבת פשיטא שיש לו על מה לסמוך, והכל לפי הזמן והמקום והרגשת האדם, ועצה טובה למקום שלא נוהגים ללבוש בגדי לבן, להשתדל לא להתבלט ואפשר ללבוש צבע אחר ולא שחור, כגון כחול אפור וכד' ובביתו ילבש בגדי לבן.

 

תודה רבה , וכל טוב