פסוק

מה פירוש הפסוק "המקרה במים עליותיו" על איזה איזה מים מדובר ומה זה עליותיו?

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

פשט הפסוק מבואר בדברי המפרשים על תהילים קד' פסוק ג' ע"ש

דקאי על המים העליונים אשר נמצאים מעל השמים ומשמשים כביכול

לתקרה מצד השגחתו יתברך בעוה"ז , ועיין גמ' תענית דף ז: ומגילה יא. בפירוש

הפסוק " בעצלתים ימך המקרה ..." ( קהלת י' פסוק יח' ) ותבין שהכל מצד השגחתו יתברך בעוה"ז

בסיבת מעשיהם של ישראל ועוד עיין " אור חדש " למהר"ל עמוד סז' ועוד.

וע"פ סודם של דברים כבר כתב רבינו האר"י זצוקללה"ה בספר הליקוטים על תהילים שם

ש"המקרה במים עליותיו " הוא סוד החסד " השם עבים רכובו " הוא סוד הגבורה ו"המהלך על כנפי רוח " הוא

סוד הת"ת כנודע , ומאחר והחסד הוא העליון שבח"ת לכן נקרא עליותיו ש"ש והבן.

 

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!