נוטריקון

לכבוד הרב הגאון והחשוב הרב שקד בוהדנה שליט"א: בספרו של הרב " דרכי קודש " בהסכמה מהרב הגאון המקובל הרב בוגנים שליט"א , בהערה למטה אות א' הרב מזכיר את " האר"י " ומציין אחריו את הנוטריקון זצוקללה"ה = " זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא " , רצינו לדעת מדוע הרב החליט להשתמש דווקא בנוטריקון הנ"ל , ולא לדוגמה להשתמש בנוטריקון " זצטולה"ה = זכר צדיק טהור וקדוש לחיי העולם הבא " ? למשל בראשון לא נאמר " טהור " , ובשני לא נאמר " לברכה " , כי אפשר היה להשתמש ב- " זצטולה"ה " ולאמר לפענ"ד שמי שטהור וקדוש הריי ממילא זוכה לברכה , או שהרב בחר להשתמש בנוטריקון הנ"ל , שהריי מי שזוכה לברכה הריי הוא בהכרח טהור וקדוש , שהריי לא זוכים לברכה אם לא טהורים וקדושים. תודה רבה לכת"ר , ומקווים שכת"ר יאיר את עיננו.

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

ראשית לוותר על המילה " ברכה " אינו נכון , מאחר ומצינו במשלי פסוק " זכר צדיק לברכה " ( י , ז )

וכך לימדונו חז"ל שכאשר מזכירים שם של צדיק צריך לברכו , ואפילו  הר"ת הקצרות ביותר , היינו ז"ל

הינם זכרונו לברכה , מכל מקום לגוף השאלה מדוע לנקוט בנוטריקון זה ולא באופן אחר , צאי לך בעקבי הצאן כתיב

ורוצני בזה דמצינו לגדולי הדורות האחרונים שנוקטים כך , ואנו משתדלים לצעוד בדרכם ולא מחפשים חדשות

ולהראות בכך כאילו אנו מבינים יותר מהם וק"ל

 

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!