קבלה

שלום רב לכבוד הרב. בספר מכתב מאליהו , מרן הבן איש חי זלה"ה בשאלה ג' שאל את רבו ר' אליהו סלימאן מני זלה"ה " אם מנהגם להניח אפר מקלה כמ"ש האר"י ז"ל " , שאלתנו היא מדוע נצרך מרן הבן איש חי לשאול שאלה זאת ? הריי זה אחד מהתנאים שכתב המהרח"ו זלה"ה בעשה טוב אות א' " לקום בחצי הלילה ולעשות הסדר בשק ואפר ובכי גדול ...." תודה רבה

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

אמת. שכן כתב להדיא מוהרח"ו זללה"ה אולם גם המישרים אורחותם עקב בצד גודל ע"פ דברי רבנו האר"י זצוקללה"ה לא תמיד מתאפשר לקיים את הכל הלכה למעשה מסיבות שונות וביעקר מחשש של יוהרה כגון לבישת לבנים בשבת יציאה לשדה לקבש"ק הקפות סביב התיבה ועוד ולכן שאל מרן  הבא"ח זלה"ה את רבנו הרא"מ זלה"ה בענין הנהגה זו של אפר מקלה האם מקפידים על כך ומכאן נלמד הנהגה נכונה שגם דברים הכתובים מפורש צריך לחקור ולשאול כיצד נוהגים בהם הלכה למעשה וזה היופי של מסורת העוברת מרב לתלמיד בגדר תושב"ע ומזקנים אתבונן ויש באמתחתי עוד דוגמאות לכגון דא אולם נסתפק בזה לעת עתה.

תודה רבה , וכל טוב

 

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!