לגבי השיעור של הרב במלכים

שלום וברכה למורינו ורבנו שליט"א, יישר כח עצום על כל השעורים הנפלאים והמרתקים, ובפרט בנביא, אנו נהנים מאוד וזוכים להתעלות בזכות הרב, ה' ית' יתן לרב כח להוסיף עוד כהנה וכהנה בלימוד התורה ובמסירת השיעורים ובהרבצת התורה לרבים ! שמעתי את הביאור הנפלא בשיעור של הרב במלכים, על הגמ' בסוכה על רשב"י שאמר שיכול לפטור את העולם כולו מן הדין, והרב הביא את הרמ"ע מפאנו שמסביר את הדברים הפוך, שאם היה רשב"י לבד בלי רבי אלעזר ויותם בן עזיהו, היה לו כח גדול יותר שהיה יכול לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנברא העולם ועד סופו. רציתי להוסיף פנינה קטנה אם בעיני הרב יוכשר, שבעוד שהרב הסביר פסוק זה ההייתי באמצע כתיבת ספר בפס'- "על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד" בפרשת שופטים. וממש התחבר לי הביאור הנ"ל עם הפס' הזה באופן זה- על פי שנים עדים (רשב"י ורבי אלעזר) או שלשה עדים (רשב"י, רבי אלעזר, ויותם בן עוזיהו) יומת המת (אין מספיק כח לדון את העולם לכף זכות, אמנם- ) לא יומת על פי עד אחד (שאם היה רשב"י לבדו, היה לו כח לדון הכל לכף זכות לגמרי)

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

חזק וברוך אכן רמז נפלא מאוד

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!