הלכות ימי בין המיצרים

חודש טוב ומבורך לרב החשוב. רציתי לדעת האם מותר השנה ב-ט' ימים אלו של חודש אב, לאכול עוף או בשר שנשאר מסעודות שבת ? השנה אין שבוע שחל בו , האם אותו דין של האוכל שנשאר משבת מתקיים גם כאשר יש שבוע שחל בו ט' באב ? תבורכו בכל הברכות הכתובות בתורה.

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד,

שאלתי את הרב , והרב השיב 

ידוע מנהג הספרדים להמנע מאכילת בשר בקר או בשר עוף מאחר ר"ח אב ועד ט' באב, וזו כדעה השניה במרן אור"ח סימן תקנא סעיף ט ע"ש.

ולכן לגבי דין זה אין הבדל בין שנה שיש בה דיני שבוע שחל בו ט' באב לשנה שאין בה דיני שבוע שחל בו, מאחר ולמנהג הספרדים דין אכילת בשר ושתיית יין, אינו מדיני שבוע שחל בו אלא מדיני משנכנס אב ממעטין בשמחה.
לגבי אכילת בשר או עוף שנותר משבת, יש בזה כמה חילוקים, לכתחילה הכי טוב לתת את מה שנותר משבת לילדים קטנים ואם אין ילדים קטנים וישנו חשש שהאוכל יזרק אפשר לאוכלו בסעודה רביעית או לשומרו בקירור לשבת הבאה ואם גם זאת מאיזו שהיא סיבה לא ניתן לעשות, ויש חשש להפסד המיקל לאוכלו יש לו על מה לסמוך.
ומ"מ החכם עיניו בראשו לא להיזקק להגיע להיתרים אלו, משום דכדאי הוא בית אלקינו להתאבל עליו, ויהי רצון שבזכות כך השי"ת ירחם על עמו ישראל ויחדש ימינו כקדם וכשנים קדמוניות בתוספת הארה וקדושה אכי"ר.
 
תודה רבה וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!