הלכות צניעות

שלום לכבוד הרב 1 האם זה צנוע לפי ההלכה שאשה תקרא לגבר בשמו , ואם כן האם בשמו הפרטי או בשם משפחתו ? והאם זאת הלכה או חומרא ? 2 ומה לגביי בן משפחה כגון דוד ? האם לו אפשר לקרוא בשמו ? ושוב בשמו הפרטי או שם משפחתו ? תודה

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואלת הנכבדת

שאלתי את הרב והרב השיב

אין זאת צנוע שאשה תקרא לגבר בשמו הפרטי, מאחר ודבר זה גורם לחיבה וקירבה, וכן פסק בספק "משבצות זהב לבושה" (פרק לד-לה) ובהערה ציין שכן הורו הגר"ש ואזנר זצ"ל והגר"ח קנייבסקי שליט"א.
וכן הביא בספר הנפלא "גן נעול" הלכות צניעות ודיני ריחוק מעריות ח"ג פרק טו סעיף ב' וציין שם בהערה 10 לעוד פוס' ע"ש.
ולכן עדיף יותר ונכון שתקרא לא מר פלוני (בשם משפחתו)
מ"מ אין דבר זה אסור מעיקר הדין, אלא הנהגה נכונה וראויה.
לגבי בן משפחה כגון דוד, בן דוד וכד' אפשר יותר להקל אף לקרוא להם בשמם הפרטי מאחר וניכר הדבר שנעשה כן משום קירבת המשפחה ולכן לא צריך להחמיר בזה אלא א"כ הקרוב נוהג בקלות ראש יתירה וכד'.
 
תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!