שאלה באוצרות שער הנקודים פרק ו

שלום לרב.אני שומע את שיערי הרב בקול הלשון. יישכ עצום. אנו עומדים בלימוד בחברוה בנקודים פרק ו והשאלה האם יש לרב דף שירטוט או דפי הסבר לעיניין אחור באחור ופנים בפנים. בעיקר העניין של שרטוט התהליך של נפילת האחוריים של או"א וכיצד זה קורה גם בזו"ן. תודה רבה. עוזיאל אליהו מורשת 0523755006

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

ישנם סרטוטים כאלה אצל התלמידים מהמחזורים הקודמים שלמדו אצלי ע"ח ושאר כתבי האר"י זצוקללה"ה אולם אינם באמתחתי. בע"ה ובל"נ כאשר נגיע שוב לסוגיה זו במחזור הנכחי אעשה סרטוטים אלה על הלוח ויהיה ניתן להעתיקם בשמחה.

תודה רבה , וכל טוב

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!