אוצרות חיים דף ב,ג

כבוד רבי ומורי ועטרת ראשי בא"ח דף ג עמוד ב ,יש דרשה על פסוק " נשבע ה בנפשו " ו קושיה של הרב יפה שעה, ו תירוץ שלו ו תירוץ של שש ו בית לחם יהודה, ו רציתי להגיד שלא צריך ל תירוצים אלו  כי אפשר להסביר על פי הסבר של רב בעצמו בדף ג עמוד ג, ש כל ה פה ניקרא נפש !   אז אפשר להגיד נשבע עולם ה אצילות בשורש של כל עולם ה עקודים שהוא ניקרא נפש, ולא לכתר שיש בו רק נפש , או בצד השווה שבכולם שהוא נפש, ולא בזמן של פורענות שכל בחינות מסתלקים חוץ מ נפש.

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד .

שאלתי את הרב , והרב השיב :

"חזק וברוך, בהחלט ניתן לתרץ כן".

תודה רבה , וכל טוב.

 

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!