ברכות

שלום מורנו ורבנו, רציתי לדעת מה הברכה על ה"לחוח" ברכה ראשונה ואחרונה, האם יכול להתחייב גם בברכת המזון אם אכל כשיעור קביעת סעודה?? תודה רבה !

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד

שאלתי את הרב , והרב השיב

ברכת ה"לחוח" היא מזונות וברכתו האחרונה על המחיה

בין מצד דרך עשייתו ובין מצד טעמו , ולגביי קביעות סעודה הדבר תלוי

שאם הכין אותו במחבת עם שפה סביב ונעשה הלחוח עבה מאד ( לדעת הגר"י

רצאבי ח"ב סימן רכב למעלה מ-8 מילימטר ) בקביעות סעודה מברך המוציא וברה"מ , אולם

פחות מעובי זה - גם אם קבע עליו סעודה , אינו מברך אלא מזונות ועל המחיה.

תודה רבה , וכל טוב.

שאל את הרב!