חלום

האם נפטר יכול להגיד לחולם שטוב לו מאוד. ושאין דבר כזה גיהנם?

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד.

שאלתי את הרב , והרב השיב :

נפטר ודאי שיכול להגיד או להראות באופנים שונים שטוב לו.

אולם ודאי שאינו יכול להגיד או להראות שום דבר שסותר אחד

מיסודות התורה הקדושה, כשכר ועונש וכדומה.

ואם היה כן אינו , אלא דימיון.

תודה רבה , וכל טוב.

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!