בעקבות שיעורי הרב שליט''א מהבן איש חי

שלום לכבוד הרב בוהדנה שליט''א. שמי עידן, ושומע את שיעורי הרב 'בן איש חי' ולא הבנתי אם הרב מסביר את הבן איש חי כדעתו או לא, אני אסביר את דבריי: בשיעור הקדמה לבן איש חי נראה מדברי הרב שאין להשמיט 'וצאצאצי עמך בית ישראל' דלא כהבן איש חי אלא כדעת מרן הגרע''י זצ''ל.. ושאלתי היא אם הרב בכל שיעוריו על הבן איש חי מסביר את דברי הרב, או שמסביר את דברי הבן איש חי אבל נוטה לפסיקה של מרן הגרע''י זצ''ל? תודה רבה

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד.

שאלתי את הרב , והרב השיב :

כדרך כלל אנו בתחילה מסבירים ומפרשים את שרשי ההלכה ולאחר מכן מסבירים

כיצד מרן הבא"ח זללה"ה הכריע , ומדוע . ואם ישנה מחלוקת בפוסקים , ודאי שאין אנו מתעלמים מכך ומסבירים

את הדעות השונות כל אחת וטעמה.

בענין הכרעה , הלכה למעשה כל סוגיה נידונת לגופא דלא ראי דאוריתא לדרבנן.

וכן ישנם דינים התלויים במנהג או בנוסחאות , ולכן אע"פ שברוב המקרים אנו 

מעדיפים את הכרעת מרן הבא"ח זללה"ה ומסבירים מיתא דטעמא בדברים המתיישבים

על הלב , אולם בכל כלל יש יוצא מן הכלל ; וכל סוגיא נידונית לגופא וכנ"ל . בעיקר אם

לא יוצא מכך תקלה גם לדעת הבא"ח זלה"ה , ואפשר להרויח עוד דעות.

תודה רבה , וכל טוב.

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!