טלית קטן

כבוד הרב; מה נכון הלכתית לעשות עם הפתילים שהם בלויים/פרומים,האם נכון לשים בגניזה? ומה עם הבגד עצמו שעשוי מטריקו? מה נכון לעשות? שאלה נוספת: איך ניתן להגיע לרב לייעוץ אישי?

תשובת הרב

בס"ד

שלום רב לשואל הנכבד.

שאלתי את הרב , והרב השיב :

מהדין ידוע שתשמישי מצוה נזרקים ואינם צריכים גניזה , ולכן צריך להפריד את הפתילות מהבגד

לעטוף בשקית שחורה וכד' , ולזרוק לפח במקום שלא ידרסו עליהם : מה שאין כן תשמישי קדושה

כתפילין , מזוזות וכד' שחייבים גניזה.

תודה רבה , וכל טוב.

שאלות אחרונות

לרשימה המלאה

שאל את הרב!